Ogłoszenia

Zarządzeniem Dyrektora nr 3/2021 z 15 lutego 2021 r. przyjęto Regulamin określający procedurę udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 tys. zł.

Dyrektor Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach ogłasza z dniem 1 sierpnia 2016 r. zakończenie postępowania przetargowego na wynajęcie lokalu użytkowego wraz z pomieszczeniami uzupełniającymi - z przeznaczeniem na kawiarnię o łącznej powierzchni 106,46 m2 oraz wydzierżawienie gruntu przyległego do lokalu - z przeznaczeniem na ogródek letni o łącznej powierzchni 39,40 m2.

Dyrektor Muzeum Powstań Śląskich ogłasza przetarg na oddanie w najem lokalu użytkowego Kawiarenka.

Aktualnie Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach nie prowadzi naboru na wolne stanowiska pracownicze.