Zasady działania

W tym dziale znajdują się podstawowe informacje o zasadach działania Muzeum: zasadach stanowienia prawa wewnętrznego, zasadach ustalania programów i planów pracy, zasadach finansowania działalności, zasadach prowadzenia kontroli zarządczej.

Środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum Powstań Śląskich zapewnia gmina Świętochłowice i Województwo Śląskie.
Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy, ustalony przez dyrektora.