Prawo państwowe

Instytucje publiczne działają na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność naszego Muzeum.

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 03-07-2016 Udostępniony przez: Mariola Miklaszewska Odsłon: 217
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 03-07-2016 Udostępniony przez: Mariola Miklaszewska Odsłon: 259
Ustawa o muzeach 03-07-2016 Udostępniony przez: Mariola Miklaszewska Odsłon: 246
Ustawa o rachunkowości 03-07-2016 Udostępniony przez: Mariola Miklaszewska Odsłon: 287
Ustawa o finansach publicznych 03-07-2016 Udostępniony przez: Mariola Miklaszewska Odsłon: 259
Ustawa o samorządzie gminnym 03-07-2016 Udostępniony przez: Mariola Miklaszewska Odsłon: 258