Organizacja

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Muzeum, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Muzeum.

Podkategorie

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej Muzeum, zadaniach działów i komórek organizacyjnych.

W tym dziale udostępniamy informacje o  zadaniach i kompetencjach organów Muzeum oraz ich składzie i zmianach w składzie.

W tym dziale przedstawiamy informacje o działalności Rady Muzeum Powstań Śląskich - posiedzeniach oraz przyjętych uchwałach i stanowiskach.

W tym dziale publikowane są zarządzenia Dyrektora Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.