Muzeum oferuje zwiedzanie ekspozycji, lekcje muzealne, urodziny w Muzeum. Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem Muzeum.

Do zakresu działania Muzeum należy trwała ochrona dóbr dziedzictwa materialnego i niematerialnego, szczególnie dotyczących dziejów Powstań Śląskich w latach 1919-1921 oraz dziejów miasta Świętochłowice.

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach jest samorządową instytucją kultury Gminy Świętochłowice i Województwa Śląskiego. Muzeum zostało powołane w 2012 roku uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr XXI/257/12 z 18 lipca 2012 r.