Dyrektor Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach ogłasza z dniem 1 sierpnia 2016 r. zakończenie postępowania przetargowego na wynajęcie lokalu użytkowego wraz z pomieszczeniami uzupełniającymi - z przeznaczeniem na kawiarnię o łącznej powierzchni 106,46 m2 oraz wydzierżawienie gruntu przyległego do lokalu - z przeznaczeniem na ogródek letni o łącznej powierzchni 39,40 m2.

Złożono 1 ofertę, która została wybrana. Oferent został powiadomiony pisemnie o wyniku przetargu. Umowa zostanie podpisana w terminie 7 dni od zamknięcia przetargu.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 02, sierpień 2016 22:45 Mariola Miklaszewska