Zadania Głównego Księgowego Muzeum Powstań Śląskich określa Regulamin organizacyjny Muzeum.

Do zadań Głównego Księgowego należy:

 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Muzeum;
 • prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej w zakresie: dochodów i wydatków zadań inwestycyjnych Muzeum;
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych;
 • organizowanie i kontrola prawidłowego obiegu dokumentów finansowo-księgowych;
 • sporządzanie sprawozdań i bilansów dotyczących budżetu Muzeum;
 • prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych oraz wyposażenia Muzeum;
 • rozliczanie wyników inwentaryzacji;
 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • przygotowywanie planów finansowych jednostki;
 • prowadzenie w formie elektronicznej szczegółowej ewidencji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz ewidencji zmian w tym zakresie;
 • prowadzenie ewidencji księgowej wykonania budżetu zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi na kontach syntetycznych i analitycznych.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 03, lipiec 2016 01:48 Mariola Miklaszewska