Zadania Działu Promocyjno-Edukacyjnego określa Regulamin organizacyjnym Muzeum.

Do zadań Działu Promocyjno-Edukacyjnego należy w szczególności:

  • programowanie i realizowanie działalności edukacyjno-kulturalnej Muzeum, w tym organizacja zwiedzania ekspozycji muzealnych;
  • opracowywanie projektów wydarzeń edukacyjno-kulturalnych oraz współpraca ze stowarzyszeniami, innymi instytucjami i podmiotami w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na ich realizację;
  • planowanie, organizowanie i prowadzenie lekcji muzealnych;
  • dokumentacja fotograficzna wydarzeń kulturalnych realizowanych przez Muzeum;
  • organizowanie udostępniania ekspozycji;
  • planowanie i organizowanie innych form działalności kulturalnej Muzeum (np. konferencje naukowe, prelekcje, konkursy, koncerty itp.);
  • prowadzenie analiz z zakresu udostępniania ekspozycji;
  • planowanie i koordynacja działalności wydawniczej Muzeum;
  • redagowanie wydawnictw okolicznościowych i cyklicznych;
  • nadzór nad informacjami udostępnianymi w formie on-line.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 03, lipiec 2016 01:46 Mariola Miklaszewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14, lipiec 2020 07:42 Mariola Miklaszewska