Zadania Działu Administracyjnego określa Regulamin organizacyjnym Muzeum.

Do zadań Działu Administracyjnego należy:

 • administrowanie budynkami i pomieszczeniami Muzeum i sprzętem, w tym ochrona budynków, zabezpieczenie przeciwpożarowe, dostawa mediów, zapewnienie dostawy usług telekomunikacyjnych, utrzymanie pomieszczeń w budynkach w należytym porządku i czystości, utrzymywanie budynków w dobrym stanie technicznym, gospodarowanie pomieszczeniami biurowymi i ogólnoużytkowymi;
 • prowadzenie dokumentacji nieruchomości Muzeum;
 • prowadzenie gospodarki materiałami zaopatrzeniowymi i urządzeniami stanowiącymi wyposażenie Muzeum;
 • planowanie remontu i konserwacji administrowanych budynków oraz pomieszczeń biurowych;
 • przyjmowanie, wysyłanie, rozdzielanie korespondencji, dokonywanie rejestracji korespondencji wpływającej do Muzeum;
 • prowadzenie gospodarki kasowej Muzeum;
 • prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawidłowej gospodarki magazynowej;
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Muzeum;
 • zapewnienie zaopatrzenia w materiały niezbędne do realizacji zadań Muzeum;
 • organizowanie i nadzorowanie pracy opiekunów ekspozycji i dozorców w siedzibie Muzeum;
 • prowadzenie biura rzeczy znalezionych.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 03, lipiec 2016 01:45 Mariola Miklaszewska