Drukuj

Środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum Powstań Śląskich zapewnia gmina Świętochłowice i Województwo Śląskie.
Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy, ustalony przez dyrektora.

Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawach, w tym ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

Źródła finansowania

Źródłami finansowania działalności Muzeum są dotacje podmiotowe i celowe, przychody własne Muzeum oraz darowizny otrzymane od osób fizycznych, prawnych lub innych podmiotów.

Przychody własne Muzeum pochodzą ze sprzedaży biletów, sprzedaży wydawnictw, organizacji lekcji muzealnych i innych przedsięwzięć.

Zgodnie z ustawą o muzeach, Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w celu finansowania działalności statutowej.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 03, lipiec 2016 01:42 Mariola Miklaszewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 06, listopad 2020 07:40 Mariola Miklaszewska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16, listopad 2020 08:53 Mariola Miklaszewska