ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Publikacje Muzeum Powstań Śląskich Udostępniony przez: Mariola Miklaszewska Odsłon: 21
Godziny otwarcia Udostępniony przez: Mariola Miklaszewska Odsłon: 610
Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Udostępniony przez: Mariola Miklaszewska Odsłon: 21
Statut Muzeum Powstań Śląskich Udostępniony przez: Mariola Miklaszewska Odsłon: 452
Sprawozdanie z działań Muzeum w roku 2019 Udostępniony przez: Mariola Miklaszewska Odsłon: 19
Plan finansowania działalności na rok 2020 Udostępniony przez: Mariola Miklaszewska Odsłon: 30
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Udostępniony przez: Mariola Miklaszewska Odsłon: 18
Sprawozdanie z działań Muzeum w roku 2018 Udostępniony przez: Mariola Miklaszewska Odsłon: 18
Skład Rady Muzeum powołany 16.05.2019 Udostępniony przez: Mariola Miklaszewska Odsłon: 18

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o naszym Muzeum: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z Muzeum i jego komórkami organizacyjnymi.

Instytucje publiczne działają na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność naszego Muzeum.

W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustanawianych przez władze lokalne przepisach prawnych, jakim podlega działalność naszego Muzeum, ustanawianych przez władze lokalne.

Na tej stronie zamieszczamy przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania naszego Muzeum.

W tym dziale znajdują się podstawowe informacje o zasadach działania Muzeum: zasadach stanowienia prawa wewnętrznego, zasadach ustalania programów i planów pracy, zasadach finansowania działalności, zasadach prowadzenia kontroli zarządczej.

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Muzeum, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Muzeum.

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej naszego Muzeum.

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Muzeum w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.