Śląski Almanach Powstańczy to rocznik wydawany od roku 2015; w latach 2015 - 2017 (tomy I-III) samodzielnie przez Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, a od 2018 roku wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach (od tomu IV). 

Od momentu rozpoczęcia wydawania "Śląskiego Almanachu Powstańczego" nad właściwym poziomem merytorycznym czuwają: dr hab. Lech Krzyżanowski, prof. UŚ (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego) jako redaktor naczelny, dr hab. Maciej Fic, prof. UŚ (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego) jako zastępca redaktora naczelnego
oraz dr Mirosław Węcki (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Pamięci Narodowej) jako sekretarz redakcji. Od tomu IV Rada Redakcyjna poszerzona została
o dr. hab. Grzegorza Bębnika oraz Zbigniewa Gołasza (katowicki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej).

Nad poziomem naukowym czuwają ponadto:
Rada Programowa w składzie: Halina Bieda - do 2020 roku (Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach), Iwona Szopa - od 2021 roku (Muzeum Powstań Śląskich
w Świętochłowicach), Jerzy Sperka (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Andrzej Sznajder (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach)

Rada Naukowa w składzie: Marek Białokur (Uniwersytet Opolski), Aurelien Durr (Archives departamentales de la Seine-Saint-Denis), Adam Dziuba (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach). Piotr Greiner (Archiwum Państwowe w Katowicach), Peter Micko (Univerzita Mateja Bela v Banskiej Bystrici), Petr Popelka (Ostravska Univerzita v Ostrave), Tomasz Przerwa (Uniwersytet Wrocławski), ks. Mariusz Trąba (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Procedura wydawnicza gwarantuje odpowiedni dla czasopism naukowych poziom merytoryczny i właściwą weryfikację zamieszczanych w nim tekstów. Teksty publikowane
w "Śląskim Almanachu Powstańczym" mają charakter naukowy i podlegają procesowi recenzowania, zgodnemu z obecnie obowiązującymi standardami.

Lista recenzentów ( podlega stałej aktualizacji, adekwatnie do zagadnień podejmowanych w kolejnych numerach czasopisma)
dr hab. Bogumiła Burda prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
dr hab. Adriana Dawid (Uniwersytet Opolski)
dr hab. Julia Dziwoki, prof. UJD (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie)
dr hab. Sylwester Fertacz (Uniwersytet Śląski)
dr hab. Zbigniew Hojka, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)
dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Grażyna Pańko (Uniwersytet Wrocławski)
dr Sebastian Rosenbaum (Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Katowicach)
dr hab. Karol Sanojca, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Marek Sioma prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr hab. Miłosz Skrzypek, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)


Do tej pory ukazało się sześć tomów, można je zakupić w sklepiku Muzeum oraz w katowickim Oddziale IPN, ul. Józefowska 102.

 

Publikacje Muzeum Powstań Śląskich

 

Rocznik Świętochłowicki t.I - XI

Powstaniec Śląski. Barwa i znak

Marszałek Konstanty Wolny 1877-1940

 

Pozostałe publikacje muzealne

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 05, listopad 2020 11:46 Mariola Miklaszewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05, listopad 2020 11:47 Mariola Miklaszewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05, listopad 2020 11:48 Mariola Miklaszewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05, listopad 2020 11:52 Mariola Miklaszewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 22, styczeń 2021 10:03 Mariola Miklaszewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 22, styczeń 2021 10:04 Mariola Miklaszewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 22, styczeń 2021 10:07 Mariola Miklaszewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 22, styczeń 2021 10:08 Mariola Miklaszewska